zlinprojekt.

Fenomén Baťa se v projevil nejen v architektuře meziválečného Zlína, ale především v inspirujícím systému řízení firmy napříč obory a kontinenty. Co může přinést dnešku?

Patnáctého kurzu Baťovy manažerské školy se zúčastnil také náš ředitel Přemysl Zlobický.
O své znalosti a zkušenosti se podělili inspirující lidé:

profesor Milan Zelený

Profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi ́an, Fu Jen University v Taipei, Università degli Studi v Neapoli a Indian Institute of Technology v Kanpuru. Přední, nejvíce citovaný český ekonom podle globálního citačního indexu. Působí jako mezinárodní konzultant mnoha podniků, institucí a vlád.

Gabriela Culík Končitíková

Dlouhodobě se věnuje studiu Baťovy soustavy řízení a jejímu aktuálnímu využití. V rámci své lektorské činnosti přednáší jednotlivá témata z Baťovy soustavy řízení.

Pavel Velev

Výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati a znalec baťovské historie.

Ján Košturiak

Spoluzakladatel IPA Slovakia a Podnikatelské univerzity v Žilině, kde zkoumá nové trendy a technologie v byznysu, propojuje podnikatele a hledá s nimi inovace a nové podnikatelské modely.

Jan Mašek

Vybral si inovace jako prostředek k rozvoji odvahy, národní hrdosti a kultivaci společnosti jako celku. Pracoval ve společnosti 3M na pozici inovačního lídra.

Témata “baťovky”

V jednotlivých příspěvcích se přednášející drželi motivů jako podnikání, systém, inovace a zaměstnanci:

profesor Milan Zelený – Cesty k úspěchu: trvalé hodnoty soustavy Baťa v kontextu současnosti (krize, znalosti, soustava řízení a podnikatelské modely)
Gabriela Culík Končitíková – Spolupráce jako základ Baťovy soustavy řízení
Pavel Velev – prohlídka vily Tomáše Bati s odborným výkladem
Ján Košturiak – Spolupráce a propojování lidí a firem
Jan Mašek – Respekt, expertíza a sdílení jako cesta k prosperitě společnosti

O Baťově manažerské škole

Na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně probíhají tyto kurzy pravidelně již od roku 2010. Přednášející jsou renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Náplní dvoudenního kurzu jsou současné moderní metody řízení i přehled o řízení ve firmě Baťa do roku 1939 včetně možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách.

Profesor Milan Zelený pak koncept školy představuje takto: “Baťova manažerská škola oživuje myšlenky Tomáše a Jana Bati, kteří podnikali a dosáhli svých největších úspěchů, růstu a globální expanze ve dvacetiletém období nejhlubší světové krize, tzv. Velké Deprese. Nevnímali obecnou nejistotu, ale podnikali, tak jako každý, ve víru své doby – které však dokonale rozuměli. Tzv. “nejistota doby” vyplývá pouze z osobního nepochopení, kdy již (nebo ještě) nevíme co se děje a proč. Neznám důležitějšího vzdělání, než pochopit svoji vlastní dobu.”

Celý kurz proběhl na rektorátu zlínské univerzity, který se nachází mezi původním výrobním areálem firmy Baťa ze 30. let minulého století a souběžně budovanou školní čtvrtí.

Všechny aktuality