zlinprojekt.

Než vás spojíme se světem

Připravíme a zrealizujeme celý projekt datových sítí.
Nebo můžeme spolupracovat pouze v potřebných fázích projektu.

# # #

Jednotlivé činnosti

Zkušenosti našeho týmu využijete pro kompletní realizaci projektu
telekomunikací nebo i jen pro dílčí fáze.

Poradenství a konzultace pro přípravu projektu

 • Projekty telekomunikací známe z denní praxe a tak vám odborně pomůžeme s definicí investičního záměru i studií.
 • Vyhodnotíme variantní řešení a připravíme výběrová řízení na dodavatele staveb sítí pro elektronickou komunikaci.
 • A nakonec telekomunikační stavby i znalecky oceníme.

Projektová činnost

 • Připravíme projekt včetně potřebné dokumentace včetně podkladů pro územní rozhodnutí a jednání s vlastníky dotčených nemovitostí.
 • Zajistíme územní i přípravu realizace.

Geodetická příprava

 • Připravíme předrealizační zaměření polohopisu a hranice stavbou dotčených nemovitostí.
 • Následně zaměříme trasy liniových staveb a zhotovíme geometrické plány pro určení rozsahu věcného břemene.
 • Po skončení stavby předáme dokumentaci skutečného provedení stavby.

Inženýrská činnost

 • Zjednodušíme vám práci zajištěním veškeré potřebné dokumentace.
 • Během realizace stavby provádíme autorský dozor a dokumentaci v průběhu stavby.
 • Po dokončení všech prací zajistíme kolaudační řízení a předáme Vám DSPS.

Reference

ReferenceRezidenční projektyTOP projekty
FTTH Vivus Uhříněves

Pro investora CETIN a dodavatele stavby TEMO-TELEKOMUNIKACE jsme připravili projekt FTTH pro napojení bytových domů v Pražské Uhříněvsi na optickou síť včetně vnitřních optických rozvodů GPON k jednotlivým bytovým jednotkám.

TOP projektyVeřejní zadavatelé
Komunikační infrastruktura Zlínského kraje

Investor, stavebník: Zlínský kraj Termín: 2012 – 2013 Popis: Výstavba komunikační infrastruktury propojující obce s rozšířenou působností s dvěma datovými centry na území Zlínského kraje

Mobilní operátoři
Přípojka optického kabelu se stanicí Orange SK

Investor stavby: Orange Slovensko a.s. Realizace: 2016 Délka kabelové trasy: 22,450 km Délka položeného HDPE potrubí: 29,850 km

# # # # # # # #
Všechny reference