zlinprojekt.

Poradenství a konzultace přípravy projektů

V oboru datových sítí a telekomunikací působíme již přes 20 let. V roce 1991 to začalo firmou o pár lidech, během let jsme úspěšně reagovali na technologické inovace a dnes jsme stabilním dodavatelem s významným podílem na trhu v České republice i na Slovensku.

Projekční činnost

Pracujeme na projektech pro komerční a průmyslové areály, administrativní budovy, komerční výstavby, zástavby rodinných a bytových domů.

Projektujeme připojení občanské vybavenosti, metropolitní sítě, připojení základových stanic mobilních operátorů.

Připravujeme projekty pro aplikace informačních vyrozumívacích a varovných systémů (IVVS), dopravních signalizací, kamerových systémů a zabezpečovacích zařízení.

Historie firmy

# # #

Trendy, které sledujeme

Pro odborné poradenství a realizace nejnovějších inovací v oblasti telekomunikačních sítí aktivně reagujeme na nové výzvy v našem oboru.
Do praxe zavádíme technologie BIM (Building Intelligence Modeling), FTTH (Fiber To The Home) IoT (Internet of Things) či topologii G-PON.

Máme zkušenosti s budováním infrastruktury pro prvky Smart City v oblastech řízení dopravy, parkování, využívání energií, energetiky, odpadového hospodářství apod.

Skvělí lidé, výborné projekty

Základem našich projektů a renomé Zlinprojektu jsou naši lidé, jejich odbornost a aktivní přístup k řešení potřeb zákazníků.

Pro minimalizaci stresu zákazníka i našich kolegů dbáme na dobrou organizaci práce.

Software je základ

Pracujeme s licencovanou softwarovou aplikací specializovanou pro náš obor.

Využíváme DMS aplikace pro kooperaci, produktivitu a sdílení dokumentů.

Klademe důraz na zabezpečení dat.

Projektujeme v souladu se zákony

  • Veškerou projektovou a inženýrskou činnost provádíme v souladu s touto legislativou:
  • Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu,
  • vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
  • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
  • Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Členství v odborných asociacích

Naše projekční firma i kolegové z týmu jsou
členy těchto organizací

#

Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě

#

Slovenská komora
stavebných inžinierov

#

Česká vědeckotechnická
společnost spojů

#

Soudní znalec zapsaný v rejstříku Ministerstva
spravedlnosti ČR v oboru Spoje, Projektování

Podporujeme

#

Velká cena města Brna
(plavání)

#

Sportovec města
Brna

#

Konference
TEDx Zlín

#

Vánoční cena města
Zlína (plavání)

#

SK Jasenná