zlinprojekt.

Stavebník: Orange Slovensko, a.s.
Termín zpracování PD: 2016-2017
Popis: Podzemní kabelová síť v délce 8000 m

Všechny aktuality