zlinprojekt.

Investor: Orange Slovensko a.s., Bratislava
Objednatel: Michlovský s.r.o., Piešťany
Termín zpracování PD: 2017

Popis zakázky: Zpracování projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí na stavbu FTTH sítě pro elektronické komunikace na sídlištích na území města Martin v rozsahu téměř 40 km kabelových tras. Součástí tohoto významného projektu Orange Slovensko byla i náročná koordinační jednání s městem Martin.

Všechny aktuality