zlinprojekt.

401 adres, 2906 bytových jednotek: V rozhovoru s vedoucím projektu zasíťování Kutné Hory technologií FTTH, Ladislavem Stefányim, a členy týmu představujeme výzvy a přínosy nové datové infrastruktury pro město, jeho obyvatele a jejich práci a vzdělávání.

Můžete nám celý projekt v krátkosti představit?

Ladislav Stefányi: Jednalo se o projekt optické sítě v Kutné Hoře pro našeho zákazníka společnost T-Mobile. Dostali jsme zadaný polygon a hranice území, které jsme měli za úkol “zkabelizovat”.

Kolik lidí ze Zlínprojektu se na tomto projektu podílelo?

Ladislav Stefányi: Byla to týmová práce. Dohromady nás na projekt bylo přibližně 5. Honza Zicha zajistil technické řešení, Renata Stuchlíková se postarala o zpracování smluv, Eva Bánovská dělala majetkoprávní projednání a já s kolegou Davidem Mrlinou jsme měli na starost rozpočet stavby.

Projektant datových sítí Ladislav Stefányi

Jakou největší výzvu s sebou tato příprava projektu přinesla?

Renata Stuchlíková: Kutná Hora je známá tím, že v ní probíhala důlní činnost – těžba stříbra. A protože půda může být ještě stále kontaminovaná těžkými kovy jako je kadmium, olovo, měď, zinek a především arsen, bude třeba s ní tak i zacházet. To pro nás byla úplně nová zkušenost.

Čekala nás celá řada bezpečnostních opatření – realizace stavby po etapách, pravidelné zkrápění vodou pro zamezení šíření prachových částic do okolí, instalace protiprašných zábran nebo zajištění pravidelného mokrého úklidu dotčených příjezdových komunikací.

Při přepravě odpadu bude rovněž nutno používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery. A samozřejmě bude třeba poučit všechny pracovníky o základních pravidlech bezpečnosti a hygieny v terénu.

Renata Stuchlíková

Jak velkou lokalitu jste měli na starost? O kolik bytových domů a bytů se jednalo?

Jan Zicha: Podařilo se nám napojit 401 adresních míst s 2 906 bytovými jednotkami o celkové délce kabelové úložné trasy 11 342 m. Vybudováno tady bude celkem 11 větších sloupkových optických rozvaděčů a pro napojení rodinných domů bude sloužit 59 optických sloupků.

Jan Zicha jako nadšený fotbalista rychle zapadl do našeho fotbalového i projekčního týmu.

Měl T-mobile oproti jiným providerům nějaké specifické požadavky?

Ladislav Stefányi: T-Mobile se obecně snaží všechny své činnosti neustále vylepšovat a přicházet s novými inovacemi a pravidly, kterým je třeba umět se pružně přizpůsobovat.

Jaká byla konkrétní technologie připojení?

Jan Zicha: Připojení FTTH (fiber-to-the-home). To znamená, že se z centrálního bodu dostáváme po optickém vláknu až do bytu. Je to rozdíl oproti dříve častěji využívanému FTTB, v rámci kterého jsme vláknem “došli” pouze do domu a v domě pak byly metalické rozvody.

Ladislav Stefányi: Vlákno do bytu je to nejlepší řešení, jaké dnešní doba nabízí. A společnost T-Mobile se k němu přirozeně přiklání.

Jak se celá situace řešila s ohledem k soukromým pozemkům/bytům v dané lokalitě?

Ladislav Stefányi: V tomto případě jsme na problém soukromých pozemků nenarazili, protože 99 % pozemků bylo městských.

A majitelé rodinných domů souhlasili všichni?

Ladislav Stefányi: Z větší části ano. A pokud ne, nechali jsme jim do budoucna možnost pro napojení z nejbližšího veřejného prostranství.

Jan Zicha: Projednávání vstupu do jednotlivých objektů měla na starost externí akviziční firma. Obecně by se ale dalo říct, že se podařilo napojit 60 %. To ale neznamená, že automaticky odebírají služby, spíše to, že mají přípravu pro to, aby se k nim v budoucnu mohla služba dostat.

Ladislav Stefányi: My vyrobíme cestu k zákazníkovi, a prodej konkrétních služeb je už pak v režii obchodního týmu T-Mobile.

Můžete přiblížit, jakým způsobem probíhá vaše práce na jednotlivých domech?

Ladislav Stefányi: V domě instalujeme do stoupací šachty optický kabel, který má v sobě tolik vláken, kolik je v bytovém domě bytů. Na základě uzavřené smlouvy o službě se následně přivede z páteřního kabelu v domě vlákno až k zákazníkovi.

FTTH sítě se vedou – v případě zájmu – až do bytu. Odpadá tak poslední slabé místo se slabou datovou propustností – mezi přípojným místem domu a samotným bytem, kde se dříve používaly metalické kabely. | Zdroj: Midjourney

Narazili jste v bytových domech na nějaká omezení, kterým by šlo předejít např. přípravou FTTH skříně ve stavební dokumentaci při výstavbě nového bytového domu?

Ladislav Stefányi: Určitě. Je dobré s optikou do budoucna počítat. Samozřejmě dnes už je jiná doba. Ale například u starších panelových domů je někdy opravdu problém s místem. Stoupačky bývají přeplněné, protože je tam už několik operátorů. Často tak musíme volit cestu po chodbách pomocí lišt, a to opravdu není moc velká estetická zábava.

Jsou na tuto síť připojení pouze koncoví uživatelé nebo i prvky smart cities?

Jan Zicha: V Kutné Hoře jsme nenapojovali žádné semafory a jiné prvky, hlavním cílem bylo napojení bytových domů.

Byly v rámci tohoto projektu postaveny v exteriéru i nové “šedé kabinety”? Nebo jste se obešli bez nich?

Ladislav Stefányi: Byly. Jeden box slouží pro 300 bytových jednotek. V Kutné Hoře jich bylo asi 11. Historicky byl u rodinných domků v Kutné Hoře jeden sloupek pro 4 rodinné domky. Aktuálně T-Mobile přechází na to, že jeden sloupek bude pro 24 nebo 48 rodinných domů. Na samotné sloupky totiž chybí místo a soukromé pozemky nejsou tím nejideálnějším řešením.

Podobných tzv. kabinetů bude na ulicích stále méně. Moderní řešení datových sítí jejich nezbytnou instalaci zmenšuje. | Zdroj: Midjourney

Tak to je pěkný posun.

Jan Zicha: Je to velká výzva. Existuje totiž celá řada zásad, které je třeba splnit. Například připojovaný objekt může být maximálně 300 metrů od sloupku, pokud je dál, musíme zažádat o povolení.

V čem se zlepšila kvalita datové sítě pro koncové uživatele?

Ladislav Stefányi: Optické vlákno je tou nejrychlejší technologií. T-Mobile se díky němu dostává až do bytu a řešení tak nemá žádný slabší článek, jako by byl například metalický kabel na posledních pár metrech.

Jan Zicha: Velká výhoda je i v tom, že na toto řešení nemá žádný vliv počasí.

Důvody pro používání FTTH sítí a optických vláken jsou jasné – jsou ekonomičtější, méně náročné na realizaci, zvládají větší objemy přenášených dat. | Zdroj: Midjourney

Jaký byl nejtěžší moment celé realizace? Překvapilo vás něco?

Ladislav Stefányi: Určitě práce s kontaminovanou zeminou, v rámci které jsme museli oslovit hygienu s žádostí o rady. Ochranné obleky, rukavice a další nezbytnosti při práci. Přikrývání vykopané zeminy, aby se snížila prašnost a také následné nahrazování zeminy nekontaminovaným zásypovým materiálem.

Vnímáte nějaký socio-ekonomický dopad optických sítí v Kutné Hoře? Můžou do budoucna zlepšit ekonomiku a život tamních obyvatel?

Renata Stuchlíková: Určitě. Nejen ve stabilnějším zázemí pro případnou práci z domu, ale i pro kvalitnější připojení na online výuku. Dnes se bez kvalitního připojení moc dobře fungovat nedá. To se projevilo v době covidové pandemie opravdu zásadně.

V období covidu výrazně stoupl objem provozu v datových sítích, ať už distančním vzděláváním, online schůzkami či využíváním služeb VOD (Video on Demand, např. Netflix, iVysílání, HBO Max a další). | Zdroj: Midjourney

Moje tchýně, stará paní, na úřadě často slýchává “dohledejte si to na internetu, vysvětlení je tam”. V rámci úřednické administrativy je jednodušší, když se všechno vyplní online a není třeba přepisování. Úředníkům se na to lehce zvyká…

Jan Zicha: Myslím, že nedávná zkušenost s covidem nás všechny naučila spoustu věcí řešit elektronicky. Kvalitní připojení k internetu je tak nezbytné.

Jaké má vaše řešení význam pro budoucnost?

Ladislav Stefányi: Bez internetu to nejde. Skoro každý člověk využívá internet nebo televizi přes internet. Do budoucna tak budou mít jistotu zabezpečení objektu. A to si myslím, že je dobře, protože věřím tomu, že bude stále větší tlak na to, aby měl k internetu přístup opravu každý. Roste počet nákupů online. Pevné spojení optickým kabelem bude do budoucna nezbytné. Věřím, že je to správná cesta.

Objem přenášených dat roste v práci i doma. | Zdroj: Midjourney

Máte ve Zlinprojektu ve fázi přípravy další zajímavé projekty?

Přemysl Zlobický: Projekt FTTH Kutná Hora je jen jeden z mnoha projektů, který pro T-Mobile v současnosti zpracováváme. Perspektiva u tohoto zákazníka je opravdu veliká, vždyť v různých fázích projektové přípravy máme lokality například v Litomyšli, která měla opravdu specifické a tvrdé podmínky, dále v Moravské Třebové, Olomouci, Přerově, Kroměříži, Chropyni a dalších.

Zároveň z odpovědí našich kolegů je zřejmé, že naše práce má smysl a napomáhá k technologickému rozvoji České republiky. A my můžeme být hrdí, že jsme toho ve Zlinprojektu významnou součástí.

Ředitel Zlinprojektu Přemysl Zlobický.

Všechny aktuality