zlinprojekt.

Hotovo! Kolega Jirka Šišák v létě dokončil projekt sítě Fiber to the Home (FTTH) pro město na střední Moravě s cca 43 tisíci obyvateli. Jaké byly parametry sítě a jaký má pocit z dokončené práce? Čtěte dále, Jirky jsme se zeptali na všechno!

Jirko, v srpnu se dokončil projekt FTTH v Přerově. O co konkrétně šlo?

Zadavatelem byl český T-Mobile a cílem bylo připravit projekt pro zasíťování větší části města Přerov. Položením optických kabelů se zvýší dostupnost internetu, stabilita připojení a samozřejmě i rychlost.

Projektová příprava se zahájila cca před dvěma roky, tehdy ji vedl jiný kolega. Sám jsem ve Zlinprojektu cca rok a půl a brzy jsem tento projekt převzal. Původní termín dokončení byl na začátku roku 2019, ale během projektování došlo ke změně parametrů od investora. Tomu jsme museli projekt přizpůsobit a následně klient vše odsouhlasil. Na podzim jsme tedy projektovou dokumentaci předali a téměř obratem se v Přerově začalo kopat a ‘tahat’ kabely.

 

Zlinprojekt se na realizaci také podílí?

Samotné zasíťování Přerova je rozděleno do tří zón a každou realizuje jiná firma. A pro každou firmu probíhají drobné konzultace a upřesnění. Někdy to řeším já, jindy kolega Ladislav Stefányi nebo ředitel firmy Přemysl Zlobický.

V čem se zlepšila kvalita datové sítě pro koncové uživatele?

Investor věděl, že chce připojit cca 4000 adresních míst technologií FTTH. V rámci svého know-how nám upřesnil některé další parametry, které jsme museli splnit.

Například jsem měl stanovený určitý počet svazků vláken v jednom rozvaděči. Tomu jsem musel přizpůsobit způsob připojení konkrétní nemovitosti – například u jednoho bytového domu se čtyřmi patry to bylo 20 bytových jednotek. Následně jsem si koncepčně rozvrhl vnitřní rozvody, zvolil vhodné kabely a nadimenzoval jejich délku.

Vnitřní rozvody jsem řešil rámcově, s odborným odhadem délky a možností vedení. Finální způsob vedení uvnitř každého konkrétního bytového či rodinného domu se totiž řeší při samotném připojení konkrétního zákazníka. V tu chvíli technik T-Mobilu řeší poslední úsek, ony poslední metry. A samozřejmě platí, že v případě bytového domu se zdaleka ne všichni připojují v jeden čas.

Proč padla volba právě na technologii FTTH?

Technologii FTTH neboli Fiber to the home si vybral přímo investor, český T-Mobile. Důvodem byly pozitivní výsledky testování v rámci skupiny Deutsche Telekom na Slovensku ve společnosti Slovak Telekom, a.s. Výhodou tohoto řešení je vedení optického kabelu od aktivního prvku poskytovatele (OLT – Optical Line Termination) až do samotného domu nebo bytové jednotky (ONT – Optical Network Terminal) bez aktivního prvku na trase.

Zvolená technologie GPON má výhodu v tom, že minimalizuje počet optických vláken použitím optických spitterů (rozbočovačů).

Jaké jsou nové parametry sítě?

T-Mobile v rámci svých interních směrnic řeší požadavky na tuto infrastrukturu – a těchto pravidel jsem se musel přesně držet. Z pohledu topologie je pro každý byt plánováno samostatné vlákno z rozvaděče. Je to obdoba klasické hvězdice.

Poté už nezáleží, jestli se připojuje bytový dům nebo vedle sebe stojící rodinné domy. Princip je stále stejný – optický kabel vede od rozvaděče až do konkrétního bytu nebo domu.

Bytový dům je tedy jednodušší?

Přesně tak. Od rozvaděče na veřejně přístupném místě se vede trasa do bytového domu, na jehož patě či uvnitř je umístěn malý rozvaděč. Použije se “minikáblík”, tzv. RISER kabel ve stoupacích šachtách bytového domu. A ve chvíli, kdy se zákazník chce připojit, se ze “stoupačky” přivede kabel až do bytu.

Samotné optické kabely od sloupků ale musí vést po soukromých pozemcích, že?

Ano, samozřejmě. Navrhl jsem trasu i na soukromém pozemku, ale jestli se kabel skutečně dovede od rozvaděče až do samotného objektu už závisí na souhlasu majitele. Tato jednání řeší akvizitoři v místě návrhu a realizace, ne každý s navrženým vedením hned souhlasí a trasu chce podle místních podmínek nebo svých požadavků upravit.

Pochopitelně někdo souhlas nedá, pak se navržené vedení zkrátí od sloupku po hranu parcely. Při následné realizaci se kabel položí ke hraně pozemku pro budoucí připojení.

Nastaly při projektování či realizaci nečekané problémy? Jak jsi to vyřešil?

Na stavebním úřadě jsme měli negativní vyjádření od jiného poskytovatele internetu, ale osobně myslím, že to bylo spíš v rámci konkurenčního soupeření. Po technické stránce jsme tam já nebo kolega nenašli žádné nedostatky.

Proces schvalování tedy proběhl bez zvláštních zádrhelů?

Ano, vydání stavebního povolení proběhlo bez problémů a nyní probíhá samotná realizace v terénu.

A Jirko, jak tě ten projekt bavil?

U tohoto projektu jsem nebyl zcela od začátku a skočil jsem do něj jako nový člověk ve firmě, tedy do rozjetého vlaku. Musel jsem se naučit konkrétní technologie a učil se za pochodu zvyklosti a požadavky T-Mobilu, aby vše proběhlo dobře a bez problémů.

Byla to výzva, místy to bylo náročné kvůli časové náročnosti celého projektu. Zatímco na malém projektu jsem měl za 1 týden hotovo všechno, tady jsem za stejnou dobu hotovou jednu ulici :).

Technologii jsme zvládli a věříme, že zkušenosti budeme mít možnost využít na projektech v dalších městech. Už nyní pracujeme na podobném projektu v krásném městě Středočeském kraji.

Všechny aktuality