zlinprojekt.

Současná situace je pro všechny výzvou, byť pro každého v něčem jiném. My jsme např. zvládli plošně spustit ve velmi krátkém čase home office pro celý pracovní tým. Pracujeme většinou z domu a minimalizujeme tím riziko přenosu viru.

Naši významní zákazníci, jako jsou např. T-Mobile CZ, CETIN či ČEZ se tak mohou spolehnout, že dostojíme našim obchodním závazkům.

Cílem nabídky práce v režimu home office je snížit počet pracovníků Zlinprojektu na jednom pracovišti a tím minimalizovat možnost nákazy. Skvělou ukázkou konstruktivního přístupu kolegů je aktivní hledání modelu, jak se bezpečně prostřídat na pracovišti.

“Toto opatření, společně s odpovědným chováním mimo pracovní dobu, je nejjednodušším způsobem, jak ochránit sebe i své blízké a kolegy.”
Přemysl Zlobický, člen představenstva ZLINPROJEKT a.s.

Pro kolegy

Pár zkrácených poznámek pro naše kolegy pro home office od pondělí 16. do úterý 24. března 2020:

1/ Pro minimalizaci styku s veřejností doporučujeme nevyužívat pro cestu do/ze zaměstnání městskou hromadnou dopravu. V případě, že nemáte možnost používat jiný dopravní prostředek nebo způsob (osobní auto, kolo, pěšky), po domluvě můžete využívat vozidla z firemní půjčovny.
2/ Zajistěte si potřebné pracovní podmínky (klid, vhodný prostor, odpovídající datové připojení). Dnešní doba nabízí spoustu komunikačních nástrojů, které je nyní vhodné využívat pro telekonference, sdílení práce a vzdálené přístupy.
3/ Pracovník má k dispozici od zaměstnavatele notebook, na kterém vykonává práci z domova.
4/ Pracovník na home office je v kontaktu po emailu a telefonu po dobu obvyklé pracovní doby.
5/ Lektorka výuky angličtiny si s kolegy dohodne on-line výuku.

Zvládneme to

Věřím všem kolegům, že toto opatření výrazně nesníží výkonnost firmy.

Stále jako naši významnou výhodu považuji to, že současná virová nákaza přímo neohrožuje náš business (na rozdíl od hoteliérů, restauratérů, některých obchodníků, divadelníků…) a ani nejsme příliš vystaveni nákaze (na rozdíl od zdravotníků, pokladních, řidičů MHD…).

PS: Už se objevují hlasy po chybějícím sociálním kontaktu a dobré náladě. Těším se na společné setkání!

Přemysl Zlobický, člen představenstva ZLINPROJEKT a.s.

Všechny aktuality