zlinprojekt.

Investor, stavebník: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Termín: 2015
Popis: Výstavba robustní komunikační infrastruktury propojující 56 MŠ, ZŠ a SŠ na území okresu Spišské Nové Vsi

Všechny aktuality