zlinprojekt.

Kolega Tomáš Hronek má za sebou část projektové přípravy a následné realizace zasíťování rozsáhlé developerské výstavby v Praze. Proč se použila technologie GPON a jaké má výhody? Jakým způsobem řešili problémy při návrhu a realizaci? To vše najdete v rozhovoru níže.

Tomáši, můžeš nám v krátkosti představit celý projekt a jeho účel?

Jedná se o výstavbu optické sítě při realizaci rezidenční čtvrti v Praze – Uhříněvsi. V rámci postupné realizace řeším připojení více než 1 200 bytových jednotek 1+kk až 4+kk technologií FTTH (fiber-to-the-home – optické vlákno je vedeno ke každému konkrétnímu bytovému domu) včetně vnitřních optických rozvodů.

Vizualizace: Vivus Uhříněves (www.vivus.cz/uhrineves)

Celá lokalita zahrnuje 22 bytových domů. Připojení kolika z nich jsi řešil?

Etapu I, tedy bytové domy K, L, M, řešil můj dřívější kolega, fáze II až V řeším já.

Realizace je přitom rozsáhlá a dlouhodobá – objekty ve II. etapě jsou stavebně dokončené, etapa III a IV se právě stav a navazující V. etapa je právě v projekční přípravě.

Jak probíhala koordinace s generálním projektantem?

Komunikace i samotná projekce probíhá bez problémů. Zástupci jednotlivých profesí mi byli k dispozici natolik, že cca 70 % problémů jsme dokázali vyřešit po telefonu nebo emailem.

Když nastal nějaký zásadní problém, tak jsme řešení našli na kontrolním dnu přímo na stavbě. Takto se muselo upřesnit např. umístění venkovních rozvaděčů, které jsme nakonec ve všech etapách umístili dovnitř bytových domů.

Proč jste se rozhodl pro GPON v případě tak rozsáhlé lokality?

Toto řešení si vybral samotný investor, tedy CETIN. Technologie GPON  je trendem v připojování novostaveb, stejným způsobem připojujeme i dříve postavené objekty, které se rekonstruují.

GPON má dvě zásadní výhody – jeho realizace je levnější (méně optických kabelů) i následný provoz (nespotřebová elektrickou energii).

Velkou výhodou je také spolehlivější provoz.

Jaká je topologie této sítě pro bytové jednotky v tolika domech?

Jeden splitter dokáže 1 vlákno rozdělit až pro 64 účastníků, takže teoreticky při plném připojení všech bytových jednotek využijeme 20 vláken optického kabelu.

Jak jsou konkrétně řešeny vnitřní rozvody?

Ve všech objektech jsou rozvody řešeny podobně. Z racku či rozvodné skříně je do každé bytové jednotky veden 1 optický kabel, který je veden buď v podhledech nebo zalitý v podlaze.

Vizualizace: Vivus Uhříněves (www.vivus.cz/uhrineves)

#
#
Všechny aktuality