zlinprojekt.

Jak zasahuje trend “smart city” do naší práce? A co konkrétního řešíme na dopravních stavbách v Brně? Na to jsme se zeptali kolegy Petra Lukašíka.

Můžete nám v krátkosti představit celý projekt?

Projektová dokumentace „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“ se týkala rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ve statutárním městě Brně.

V mém případě zahrnovala čtyři křižovatky (Bratislavská – Příkop, Drobného – Lužánecká, Purkyňova – Dobrovského a Herčíkova – Hradecká).

Křižovatka ulic Drobného a Lužáneckého v Brně

Účelem této investice byla rekonstrukce zastaralého situování návěstidel, nové umístění přechodů pro chodce a zakomponování bezbariérového křížení. Jejich převážná většina nevyhovovala platným normám.

Některé křižovatky doznaly určitých dispozičních změn jízdních pruhů a prostorů pro cyklisty.

Řešení křižovatky Purkyňova a Dobrovského v Brně

Rekonstrukce zahrnovala výměnu stávajících řadičů, stožárů, stožárových svorkovnic, instalaci videodetektorů, pokládku indukčních smyček, kabelových rozvodů ke stožárům a indukčním smyčkám.

Bylo obtížné v městské zástavbě trasovat nové kabelové vedení?

Trasování rekonstruovaného vedení v prostoru křižovatek bylo nesmírně složité. Od poslední rekonstrukce v mnoha případech uplynulo víc než dvacet let.

Na stávající trasy byla (alespoň dle informací jednotlivých správců inženýrských sítí) za ty roky položena v mnoha případech další vedení bez respektování prostorové normy.

Křižovatka brněnských ulic Hercíkova a Hradecká

Jak dlouho trvalo povolování stavby?

Zpracovaná dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána investorovi, který si povolení stavby řešil sám.

Je již projekt realizován?

Pokud je mi známo, tak realizace zatím neproběhla.

Řeší tento projekt návaznost na prvky SMART city?

V rámci rekonstrukce byla provedena i příprava pro budoucí instalaci kamerového systému.

Řízení provozu v křižovatkách zabezpečuje moderní učenlivý řadič, který zpracovává informace o provozu z jednotlivých směrů a pracuje s informacemi o hustotě provozu ze sousedních křižovatek.

Nová signalizace pro nevidomé bude aktivována bezdrátově pouze nevidomými pomocí zařízení aktivace signalizace, jehož přijímače budou nainstalovány na vybraných stožárech.

Křižovatka ulic Bratislavská a Příkop v Brně

Všechny aktuality