zlinprojekt.

Rekonstrukce stávajícího světelného signalizačního zařízení na křižovatkách Bratislavská – Příkop, Drobného – Lužánecká, Purkyňova – Dobrovského a Herčíkova – Hradecká. Součástí projektu je i návrh trasování kabeláže pro světelné signalizační zařízení, návrh výměny sloupů, signalizačních světel, příprava pro videodetekci a napájení řadiče. Pro tento projekt jsme realizovali dokumentaci pro územní rozhodnutí i dokumentaci pro realizaci stavby.

Všechny aktuality