zlinprojekt.

Vídeň a Londýn –⁠ místa, kam jezdíme za nejnovějšími trendy a networkingu. Příklady dobré praxe pak následujeme při navrhování telekomunikačních sítí v Česku a na Slovensku. A jak taková evropská setkání vypadají?

FTTH Conference ve Vídni

FTTH Conference 2022, které se konalo v březnu 2022 v Rakousku, přilákalo více než tisíc odborníků z celého světa, aby diskutovali o trendech v oblasti fibertothehome (FTTH). Na konferenci zazněly důležité informace o nejnovějších technologiích a trendech v oblasti FTTH.

Vítaným zpestřením jsou prezentace jak z pohledu výrobců FTTH, tak i z pohledu akademiků a výzkumných organizací. V kontextu Evropy a naší práce ve Zlínprojektu byla důležitá také diskuse o tom, jaké další kroky jsou nezbytné pro další rozšíření optických sítí ve státech a lokalitách, kde se tato infrastruktura zatím nerozvíjí tak dramaticky jako v Česku.

“Například Velká Británie teď dohání jakýsi handicap z minulosti, kdy tam kvůli monopolu operátorů vůbec nevznikaly optické a vysokorychlostní sítě.
Oproti tomu jsme v Česku na špici vývoje a nasazování moderních trendů do běžného používání.”

Přemysl Zlobický, ředitel Zlínprojekt a.s.

Na konferenci byly také pořádány workshopy a technická vystoupení výrobců, poskytovatelů sítí či softwaru.

Ve Velké Británii je nyní velký tlak na nasazení úplně nových softwarových nástrojů a aplikací.
Pro nedostatek pracovní síly se řeší i maximální využití umělé inteligence.
Přemysl Zlobický, ředitel Zlínprojekt a.s.

Pro naše navrhování datových sítí měla účast na FTTH Conference 2022 obrovský přínos. Zároveň jsme zde navázali nové kontakty s odborníky v oblasti FTTH a objevili nové obchodní příležitosti.

Akci na vysoké úrovni pořádá FTTH Council Europe, trvala tři dny a účastnilo se jí více než tisíc odborníků z celého světa.

 

Connected Britain v Londýně

“Jak nová generace širokopásmových technologií, zejména optických vláken a 5G, umožňuje ekonomickou revoluci ve Spojeném království?”

To bylo zásadním tématem setkání v londýnském Business Design centru. Tato obsahově nabitá konference přináší pohledy skrz celý obor FTTH, od zadavatelů a provozovatelů sítí přes projekční a realizační firmy až po následný servis a údržbu.

To vše s ohledem na specifika konektivity v Británii a výzvy, které je třeba řešit, aby Spojené království bylo digitálním lídrem.

Velmi zajímavý a inspirativní pohled do kontextu jiné země, která je sice v Evropě, ale má odlišné prostředí pro nasazení a provozování FTTH sítí,” hodnotí pozitivně rozšíření obzorů náš ředitel Přemysl Zlobický.

Účastníci také diskutovali o tom, jak využít potenciál FTTH ke zlepšení společenské účasti, komunikace a ekonomického růstu. Hosté se také seznámili s nejnovějšími přístupy a postupy ve využívání FTTH, které poskytují ještě větší možnosti pro inovaci.

 

Další setkání “naší” FTTH evropské komunity proběhne v dubnu 2023 v Madridu.

 

Všechny aktuality