zlinprojekt.

Pořád je co zlepšovat – tentokrát jsme hledali odpověď na otázku “Jak zlepšit projektovou přípravu?” A nová řešení jsme hledali přímo na stavbách při pokládce a montáži datových sítí. Podívejte se s námi do terénu!

Datové sítě při kompletní rekonstrukci

Takový projekt vyžaduje znalost trasování ostatních sítí a energií (kabelová televize, kanalizace, plyn atd.). A když se při realizaci narazí na změny, tak je nutný autorský dozor i koordinace s realizační firmou.

Zvláště ve starší zástavbě jsou nálezy neznámých a v mapách chybně nebo vůbec nezakreslených objektů běžné. Zpravidla se jedná o různé drobné stavební objekty.

Ideálním řešením je pak spolupráce prováděcí firmy s projektantem datových sítí. Veškeré změny se musí projevit v projektu skutečného provedení stavby, aby se mohlo v budoucnosti počítat se všemi odlišnostmi od projektu pro provádění stavby.

Podvrty

Trasování datových sítí také často křižuje stávající komunikace. Obzvláště při jejich nedávné kompletní rekonstrukci je lépe nerozebírat svrchní vrstvy a raději provést podvrt pod stávají komunikací.

Projektant musí na základě prostorových poměrů a polohy existujících sítí rozhodnout o výběru správné technologie (řízený/neřízený podvrt).

Lokální řešení

Nejen velkými urbanistickými projekty živ je Zlinprojekt. Náplní naší činnosti je tak např. příprava pro zkapacitnění stávajících přístupových síti nasazením technologie xDSL v rámci projektu Zrychlujeme Česko.

Všechny aktuality