zlinprojekt.

Investor: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Realizace: 2016 – 2017
Popis: vybudovaní potřebné infrastruktury (pasivních optických regionálních sítí) pro zabezpečení širokopásmového připojení domácností v 586 obcích Slovenské republiky, uspořádaných v 221 územních seskupeních (klastrech)

Všechny aktuality