zlinprojekt.

# # # # # # # #
Mobilní operátořiTOP projekty
FTTH Martin

Investor: Orange Slovensko a.s., Bratislava Objednatel: Michlovský s.r.o., Piešťany Termín zpracování PD: 2017 Popis zakázky: Zpracování projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí na stavbu FTTH sítě pro elektronické komunikace na sídlištích na území města Martin v rozsahu téměř 40 km kabelových tras. Součástí tohoto významného projektu Orange Slovensko byla i náročná koordinační jednání s městem Martin.

Mobilní operátořiTOP projekty
Optická trasa autodrom + Vodafone

Investor, stavebník: Itself, s.r.o. Realizace: 2015 Popis: napojení vysílače Vodafone a autodromu optickým kabelem

Mobilní operátoři
Připojení vysílače Vodafone

Investor: Radim Pytela – AC Vyškov Realizace: 2017 Popis: Nové podzemní vedení sítí elektronických komunikací pro připojení vysílače Vodafone

Mobilní operátoři
Přípojka optického kabelu se stanicí Orange SK

Investor stavby: Orange Slovensko a.s. Realizace: 2016 Délka kabelové trasy: 22,450 km Délka položeného HDPE potrubí: 29,850 km

Mapa referencí

Výsledky našich projektů spojují příběhy v České i Slovenské republice
pod zemí i ve vzduchu. Podívejte se, kde všude už to bylo...

Zavřít mapu
Klikněte pro vstup do mapy