zlinprojekt.

# # # # # # # #
Mobilní operátoři
INS FTTH Zlín – sídliště Jižní svahy (T-Mobile Czech republic, a.s.)

Projekt připojení největšího zlínského sídliště technologií FTTH probíhá ve dvou navazujících etapách. Po realizaci se zlepší konektivita cca jedné čtvrtiny obyvatel krajského města Zlín.

Mobilní operátořiTOP projekty
FTTH Martin

Investor: Orange Slovensko a.s., Bratislava Objednatel: Michlovský s.r.o., Piešťany Termín zpracování PD: 2017 Popis zakázky: Zpracování projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí na stavbu FTTH sítě pro elektronické komunikace na sídlištích na území města Martin v rozsahu téměř 40 km kabelových tras. Součástí tohoto významného projektu Orange Slovensko byla i náročná koordinační jednání s městem Martin.

Mobilní operátořiTOP projekty
Optická trasa autodrom + Vodafone

Investor, stavebník: Itself, s.r.o. Realizace: 2015 Popis: napojení vysílače Vodafone a autodromu optickým kabelem

Mobilní operátoři
Připojení vysílače Vodafone

Investor: Radim Pytela – AC Vyškov Realizace: 2017 Popis: Nové podzemní vedení sítí elektronických komunikací pro připojení vysílače Vodafone

Mobilní operátoři
Přípojka optického kabelu se stanicí Orange SK

Investor stavby: Orange Slovensko a.s. Realizace: 2016 Délka kabelové trasy: 22,450 km Délka položeného HDPE potrubí: 29,850 km

Mapa referencí

Výsledky našich projektů spojují příběhy v České i Slovenské republice
pod zemí i ve vzduchu. Podívejte se, kde všude už to bylo...

Zavřít mapu
Klikněte pro vstup do mapy