zlinprojekt.

# # # # # # # #
ReferenceVeřejní zadavatelé
Rozvoj dopravní telematiky na křižovatkách v Brně

Rekonstrukce stávajícího světelného signalizačního zařízení na křižovatkách Bratislavská – Příkop, Drobného – Lužánecká, Purkyňova – Dobrovského a Herčíkova – Hradecká. Součástí projektu je i návrh trasování kabeláže pro světelné signalizační zařízení, návrh výměny sloupů, signalizačních světel, příprava pro videodetekci a napájení řadiče. Pro tento projekt jsme realizovali dokumentaci pro územní rozhodnutí i dokumentaci pro realizaci stavby.

TOP projektyVeřejní zadavatelé
Vysokorychlostní datová síť MSK

Investor: Moravskoslezský kraj Objednatel: ALEF NULA a.s. Termín zpracování PD: 2017 Popis zakázky: Zlinprojekt zpracoval část týkající se pasivní části komunikační infrastruktury. Požadavkem bylo vybudování vysokorychlostní datové sítě pro účely organizací (zřizovaných) MSK. Součástí naší práce byl průzkum využitelné infrastruktury (včetně oslovení všech majitelů) a zajištění nabídek. Na základě těchto podkladů jme následně navrhli vyrianty výstavby s odhadem cen. Obdobný projekt jsme realizovali již v roce 2010 pro Zlínský kraj (realizace 2013).

TOP projektyVeřejní zadavatelé
Technické zabezpečení perimetru letiště Praha/Ruzyně

Investor: Český Aeroholding a.s. Termín: 2016 Popis: zpracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Veřejní zadavatelé
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Investor: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizace: 2016 – 2017 Popis: vybudovaní potřebné infrastruktury (pasivních optických regionálních sítí) pro zabezpečení širokopásmového připojení domácností v 586 obcích Slovenské republiky, uspořádaných v 221 územních seskupeních (klastrech)

Veřejní zadavatelé
Pasívna optická sieť pro Digitálne učivo na dosah – okres Spišská Nová ves

Investor, stavebník: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Termín: 2015 Popis: Výstavba robustní komunikační infrastruktury propojující 56 MŠ, ZŠ a SŠ na území okresu Spišské Nové Vsi

Veřejní zadavatelé
Pasívna optická sieť pro Digitálne učivo na dosah – okres Snina

Investor, stavebník: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Termín: 2015 Popis: Výstavba robustní komunikační infrastruktury propojující 32 mateřských a základních škol na území okresu Snina

Veřejní zadavatelé
Pasívna optická sieť pro Digitálne učivo na dosah – okres Banská Štiavnica

Investor, stavebník: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Termín: 2015 Popis: Výstavba robustní komunikační infrastruktury propojující 16 mateřských, základních a středních škol na území okresu Banské Štiavnice

TOP projektyVeřejní zadavatelé
Pasívna optická sieť pro Digitálne učivo na dosah – okres Banská Bystrica

Investor, stavebník: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Termín: 2015 Popis: Výstavba robustní komunikační infrastruktury propojující 46 základních a mateřských škol na území okresu Banské Bystrice

Veřejní zadavatelé
Pasívna optická sieť pro Digitálne učivo na dosah – okres Trnava

Investor, stavebník: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Termín: 2015 Popis: Výstavba robustní komunikační infrastruktury propojující 70 mateřských, základních a středních škol na území okresu Trnava

TOP projektyVeřejní zadavatelé
Komunikační infrastruktura Zlínského kraje

Investor, stavebník: Zlínský kraj Termín: 2012 – 2013 Popis: Výstavba komunikační infrastruktury propojující obce s rozšířenou působností s dvěma datovými centry na území Zlínského kraje

Veřejní zadavatelé
Propojení objektů Justiční akademie v Kroměříži

Investor, stavebník: Ministerstvo spravedlnosti Česká republika, Justiční akademie Termín: 2012 Popis: Nezávislá, kruhová komunikační infrastruktura propojující objekty Ministerstva spravedlnosti ČR rozptýlené na území města Kroměříže

TOP projektyVeřejní zadavatelé
Optické propojení infrastruktury v Olomouci

Investor, stavebník: T-Mobile Czech Republic a.s. Termín: 2011 Popis: Řešení kruhové komunikační infrastruktury propojující technologické body investora na území města Olomouce

TOP projektyVeřejní zadavatelé
Optický kabel pro napojení OŘ Policie ČR Blansko

Klient: ČD – Telematika, a.s. Příprava projektu: např. 2005 Realizace: např. 2006 Místo: Blansko

Mapa referencí

Výsledky našich projektů spojují příběhy v České i Slovenské republice
pod zemí i ve vzduchu. Podívejte se, kde všude už to bylo...

Zavřít mapu
Klikněte pro vstup do mapy